Varmt välkomna till Várdduos Rávvásiid siida – Elder’s corner!
Tráhppie tisdag 9 maj klockan 18.30-20.00 – fikaförsäljning från kl 18.00

Várdduo presenterar Rávvásiid siida – Elder’s corner, en seminarieserie där vi bjuder in äldre kunniga samer som berättar om sina erfarenheter. Tanken och syftet med seminarieserien är att ge nya perspektiv för akademin. Till det andra Rávvásiid siida bjuder vi in Lars-Anders Baer, Luoktas-Mavas sameby. Lars-Anders har en lång erfarenhet med same- och urfolkspolitik. Han har varit aktiv i samiska frågor sedan Skattefjällsmålet, varit ordförande i Sáminuorra, Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Samelandspartiet, ledamot i Sametinget, ledamot i FN:s permanenta forum för urfolk, ordförande i Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen, för att nämna lite av hans verksamhet.

Lars-Anders talar under titeln: Makt och motstånd i kalhyggenas och antropocens tidevarv i framtidslandet. Några reflektioner från Lars-Anders Baer sett från ett ČSV-perspektiv.

Buerie båeteme!