Klimatpub med Klimatjojk

Mötesplats för nya och gamla klimatkämpar för att umgås under trevliga former.

– umgås

– nätverka

– och framförallt ha roligt

Hitta din grej i klimatrörelsen!

Lena Nilsson, ordförande Såhkie Umeå sameförening lär ut och berättar om klimat-jojk.

Klimat-puben har en facebook-grupp :  https://www.facebook.com/groups/633516468766296 

Datum: Onsdag 1 nov
Tid: 19:00
Fritt inträde
Plats: Droskan

Vi som tagit det här initiativet är på olika sätt med i Återställ våtmarkerna, PeopleForFuture, och Ta tillbaka framtiden