Seminarium: Utblickar från Várdduo

Bildtext: Skolkåtan i Rávttasluspi. Foto: Borg Mesch/Kiruna kommuns bildarkiv.

Utblickar från Várdduo under
Ubmejen biejvieh 

Tisdag 31 oktober, 2023 kl. 13:30 – 16:00
Bio Abelli VBM


Várdduo – Centrum för samisk forskning håller under Ubmejen biejvieh/ Samiska
veckan ett seminarium där två rykande färska publikationer presenteras. Charlotta
Svonni berättar om sin avhandling Utbildning för samer och Gudrun Norstedt ger
några smakprov från den kommande boken om Gabna sameby.

Under seminariet delar Várdduo också ut två studentstipendier för 2023 och
mottagarna presenterar sina arbeten.

Buerie båeteme/Buerestbåhtieme/
Buorisboahtem/Buresboahtin/Välkommen!

Program ——————
13.30 Várdduo hälsar välkomna

13.40 Utdelning av Várdduos studentstipendier
                      Presentation student 1 
                      Presentation student 2  

14.20 Utbildning för samer
Utbildning är centralt i formandet av samhällsmedborgare och synen på vad
samhället är och ska bli i framtiden. I detta föredrag behandlas hur
utbildningsinnehåll i nomad- och sameskolan har utvecklats under de senaste 100
åren och hur läroplansinnehåll har potential att inverka på samisk kollektiv identitet.

15.00-15.15 Paus 

15.15 Gabna sameby i förändringens tid 1890–1940
Gabna sameby påverkades kraftigt när gruvstaden Kiruna kom till och järnvägen till
Narvik anlades i slutet av 1800-talet. Samtidigt förändrades renskötseln och samerna
blev mer bofasta. Lars Petter Niia skildrar denna omvälvande tid i en bok som inom
kort ges ut av Várdduo.

15.55 Avslutning

Datum: Tisdag 31 nov
Tid: 13:30 – 16:00

Arrangör: Várdduo – Centrum för samisk forskning
Plats: Bio Abelli, Västerbottens Museum