UTSTÄLLNING: Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoUTSTÄLLNING:

Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddo

  28 oktober 2023 — 5 november 2023

Mellan 28/10 och 5/11 kommer Västerboittens museum visa utställningen Duoji máttut i museets entré. Utställningen uppmärksammar samiska veckan samt kompletterar utställning om skogen. 

I utställningen visas objekt tillsammans med skapandeprocessen – på det stora hela cirkulerande kring idén att bruka de material som naturen ger, samt de kunskaper som krävs för att forma dessa. Utställningen har skapats med syfte att kommunicera en kunskap som, även om den finns starkt representerad inom den samiska kontexten, är sällsynt hos andra grupper.

Ett samarbete mellan Luleåbiennalen 2022 och Sameslöjdsstiftelsen Sámi Doudji med stöd från Sametinget.
Utställningsproducenter: Tomas Magnusson och Julia Rensberg  

Utställningsfilm: Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddo
Följ med när de sydsamiska slöjdarna Tomas Magnusson och Julia Rensberg slöjdar varsin guksie. Från vril till gravyr får du följa med och se de forma sina alster. Längd: 10 minuter.

Guksi (Kåsa), 2022, Tomas Magnusson

Utställningsfilm: Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddo

Följ med när de sydsamiska slöjdarna Tomas Magnusson och Julia Rensberg slöjdar varsin guksie. Från vril till gravyr får du följa med och se de forma sina alster.

Längd: 10 minuter.

Datum: Lördag 28 oktober — Söndag 5 november
Tid: 11:00-17:00
Fritt inträde

Arrangör: Västerbottens museum
Plats: Västerbottens museum