utställningen Ner till norr /samtida konst i Arktis

Utställningen Ner till norr /samtida konst i Arktis

Världens nordligaste regioner framstår som viktigare än någonsin tidigare. Områden som förut sågs som perifera leder en samhällsomvandling som kommer att forma vår gemensamma framtid. Utställningen presenterar verk av trettio samtida konstnärer från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Kanada, Norge, Sverige och USA, samt från Sápmi och andra urfolksnationer i Arktis. De undersöker vår tids avgörande frågor och använder konsten som en katalysator för förändring.

Utställningen visas på Bildmuseet 23-05-26 till 24-01-14.

Öppettider onsdag-söndag 12.00-17.00

Mer info: https://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/2023/ner-till-norr/