Såhkie

 Såhkie verkar för att bedriva samisk kulturverksamhet och sprida information om samer och den samiska kulturen.

Ubmejen Biejvieh

Sedan år 2000 arrangerar Såhkie Umeå sameförening årligen den samiska kulturfestivalen Ubmejen Biejvieh / Samiska veckan i samverkan med andra aktörer.

Tráhppie

Tráhppie har sedan starten 2013 utvecklats till ett väl etablerat samiskt kulturhus och är idag det enda samiska kulturhuset i landet som håller öppet året runt.