2023-10-29 – 2023-11-05

Ubmejen Biejvieh

Samiska veckan

Ubmejen Biejvieh

Samisk Kulturfestival

Buerestbåhtieme! Välkommen!
Såhkie – Umeå sameförening arrangerar årligen den samiska kulturfestivalen Ubmejen biejvieh / Samiska veckan i samarbete med andra aktörer i och utanför Umeå. I år som förut har vi ett brett program med teaterföreställningar, dansföreställning, litteratur, workshops för barn, utställningar, Innebandy SM, Jojkbattle och flera konserter med samiska artister. Se fullständigt program här under.

Följ oss på instagram och facebook för dom senaste nyhetarna!
https://www.instagram.com/ubmejenbiejvieh/
https://www.facebook.com/samiskaveckan/

Senaste Nyheter

Planering

Planering pågår för fullt! Uppdateringar kommer under våren.  Vill du/ni medverka eller har idéer till årets Ubmejen Biejvieh så kontakta oss gärna på samiskaveckan@asmevent.se. Du kan även ringa oss! Tina Jonsson 073-817 89 28, Erika Unnes 070-978 73 58

Ubmejen Biejvieh

Samisk mötesplats

Festivalen har arrangerats sedan år 2000 och har från sin början haft ett brett program. Ubmejen biejvieh har blivit och ska vara en samisk mötesplats, sådana mötesplatser är mycket centrala och viktiga i det samiska samhället. Vi vill presentera ett brett utbud av samisk kultur för en samisk såväl som en allmän publik. Vi vill aktualisera samiska frågor och samisk kulturliv för samhället. Vårt mål är att behålla och utveckla festivalen med ett brett program som engagerar publik i hela Sápmi. En stor ändring från tidigare år, är att festivalen nu arrangeras under vecka 44, inte vecka 10. I år är festivalen mellan 2-7 november.

Kontakt

Maila oss

Varmt  välkommen att kontakta oss angående vad som helst som rör oss eller vår verksamhet