Samiskt språkcafé – 25 april och 23 maj!

Nu är det två tillfällen kvar med fika och möjlighet att prata eller lyssna på samiska.  Magne, bibliotekarie, och Andaras, språkambassadör, finns på plats och lär ut enkla fraser på sydsamiska och nordsamiska. Om du talar något av de andra samiska språken, eller bara...