När döden kräver pennan tar nästa same vid – digitalisering av Samefolket 6 mars kl 13

Tid: Onsdag 6 mars kl 13
Plats: Tráhppie

Föreläsningen ger en inblick i arbetet bakom ”Digitalisering Samefolkets arkiv” och sammanfattar projektteamets reflektioner över materialet och det urval som nu görs för digitaliseringen. En del av det rika bildmaterialet visas och vi talar om utställningen som vuxit fram under samma namn.

Projekt: digitalisering samefolkets arkiv

Nu digitaliseras alla nummer av tidskriften Samefolket och delar av vår stora bildbank som räddades ur fuktskadade kartonger. Syftet är att göra innehållet sökbart för forskare, allmänhet och speciellt för alla som vill veta något om sin samiska historia. Så mycket som möjligt ska gå att nå direkt från en smartphone, platta eller dator.

Genom tidskriften kan vi följa frågor och se om de förändras, hamnar i stiltje, försvinner eller stannar kvar över tid. Första numret gavs ut redan 1904, idag kommer tidningen ut sju gånger per år. Mer än hundra år av samernas egen röst är mäktigt. 

Merparten av arbetet görs från Jåhkåmåhkke, nära tidningsredaktionen. Projektet sker i samverkan med bland annat Ájtte fjäll- och samemuseum, Kungliga biblioteket, Nordiska museet, Riksarkivet, Stockholms bibliotek och Umeå universitet. 

Följ det spännande arbetet på Facebook, Instagram och Samefolkets hemsida:

Facebook

Instagram

Samefolkets hemsida

https://samefolket.se/utstallning/