Samiskt äldreboende i Ubmeje 4 mars kl 14

Tid: Måndag 4 mars kl 14
Plats: Tráhppie

I väntan på att det samiska äldreboendet i Ubmeje/Umeå ska öppna i Tegs vård-och omsorgsboende får vi en presentation av de ansvariga cheferna Anna och Sanna om den nya enheten.

De informerar om hur det går med byggnationerna, om det som är utmärkande för den samiska identiteten på boendet, om hur en vardag, en vecka, ett år kan se ut för en äldre same på boendet. Och om den kommande invigningen med Öppet hus.

Beskrivning av äldreboendet:
Tegs vård- och omsorgsboende ligger vackert vid Umeälven med närhet till fina grönområden. Det består av 102 lägenheter fördelat på 10 enheter. Boendet har ett kafé, en samlingslokal för aktiviteter och underhållning samt ljusrum. Här finns amlingssal för boende/närstående och möjlighet till övernattning.

Anna Bergström, kvalitetschef vid Äldreomsorgsförvaltningen, Umeå Kommun
E-post: anna.bergström(at)Umeå.se. Telefon: 090-16 13 52
Sanna, enhetschef på den samiska profilenheten på Tegs äldrecenter, Umeå kommun
E-post:sanna.kasos(at)Umeå.se. Telefon: 090-16 51 52

Adress till äldreboendet: Tegs vård- och omsorgsboende, Norra Obbolavägen 45, 904 21 Umeå