Västanå Musik & Teater om Solens dotter 9 mars kl 20

Tid: Lördag 9 mars kl 20
Plats: Studion, Folkets hus

Biljetter: Biljettcentrum

Helkväll i Studion! Västanå teater om Solens dotter och Konsert med Kajsa Balto med band

Teaterchef och regissör Leif Stinnerbom, tillsammans med skådespelare Hanna Kulle och kostymör Inger Hallström Stinnerbom, ger oss en inblick i gestaltningen av den samiska skapelseberättelsen Solens dotter som spelades sommaren 2023 i Västanå, Sunne. Föreställningen byggdes på sägner nedtecknade av den samiske 1800-tals poeten Anders Fjellners diktcykel Solsönernas saga, i Valdemar Lindholms form. 

De första samerna och mäktiga nåjder
Jubmel, är den store guden, hans son Beijve, solen, har också ett barn. Solens dotter, Beijen Neita blir samefolkets vän, som hjälper dem i hårda prövotider. Möt gudar och gudinnor, de första samerna och mäktiga noitie, nåjder i kamp mot Stallo – jättefolket.

Solens dotter, en färgsprakande mytisk föreställning, som byggdes på Anders Fjellners diktcykel Solsönernas saga, berättades med skådespeleri, musik, dans, rörelse och fantasieggande uttryck i dekor, kostym och masker.

Solens dotter skapades i ett samarbete med Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i Guovdageaidnu/ Kautokeino i Finnmark, Norge.

Via Umeå universitet kan du utan kostnad läsa Valdemar Lindholms Solsönernas saga. Denna version nedtecknade Valdemar Lindholm 1909 och utgick från Anders Fjellners samiska nationalpoem  som han ska ha skrivit 1843.

Arrangör: Såhkie Umeå sameförening