utställningen Ner till norr /samtida konst i Arktis

utställningen Ner till norr /samtida konst i Arktis

Utställningen Ner till norr /samtida konst i Arktis Världens nordligaste regioner framstår som viktigare än någonsin tidigare. Områden som förut sågs som perifera leder en samhällsomvandling som kommer att forma vår gemensamma framtid. Utställningen presenterar verk...