Edit: Årsmötet den 23:e april har blivit flyttat till 28:e maj på grund av att inte alla handlingar hann bli klar. Ny kallelse kommer skickas ut.

Styrelsen har beslutat att 2023:s årsmöte ska hållas den 23:e april. Där kommer vi att bland annat gå igenom föregående års verksamhetsberättelse och bokslut och fastställa kommande års verksamhetsplan och budget. Kommande års styrelse ska också väljas. Motioner från alla medlemmar ska också gås igenom och de ska vara tillhanda styrelsen senast 1 månad innan årsmötet. Dessa ska skickas till herman@sahkie.se. Kallelse och möteshandlingar kommer att skickas ut närmare årsmötet.