Viermie K är ett samiskt kulturpolitiskt nätverk som arbetar för att stärka det professionella kulturlivet i norra Sverige.

Verksamheten har som syfte att främja förståelsen och verka för att hela den samiska kulturella infrastrukturen stärks på regional och nationell nivå. Detta görs genom samverkan med Sametinget i frågor om samisk kulturpolitik. Vidare ska Viermie K agera som en samtalspartner med aktörer inom både den samiska och svenska kulturvärlden.

Viermie K grundades 2019 av Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gaaltije, Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoathe

Vår verksamhet inom Viermie K kan du följa på https://www.facebook.com/viermiek/

 

Kontakta oss

Vill du kontakta oss på Såhkie? Använd formuläret eller kontaktuppgifterna nedan.  Är du intresserad av ett samarbete? Kontakta då Lena Maria Nilsson på lena.maria@sahkie.se eller 070-375 86 42

13 + 3 =

Adress
Helena Elisabets väg 4, 903 42 Umeå  14

Plusgiro
806571-6

Org.nr
Org nr: 894003-7784

Kontaktperson styrelse
Lena Maria Nilsson, ordförande