Ubmejen Biejvieh/Samiska Veckan 2024 – Vecka 10 är tillbaka


Temat för 2024 :
Tio år efter kulturhuvudstad Umeå2014 – vart har vi varit, vart är vi på väg?
Såhkies samiska kulturdagar förbereds nu och programmet är nästan klart. Dagar med musik, teater, film, utställningar, dans, föreläsningar och kulturpolitiska samtal.

Hearrát dat bidje min/Herrarna satte oss hit – onsdag 6 mars
Augustprisade boken av Elin Anna Labba som teater. För hundra år sedan inleds tvångsförflyttningarna av renskötande samer i Sverige. De första som tvingas iväg lämnar sina hem i tron att de ska få komma tillbaka. På samiska föds ett nytt ord; Bággojohtin (tvångsförflyttning). Föreställningen är en samproduktion mellan Giron Sámi Teáhter och Uppsala Stadsteater.

Västanå Musik & Teater om Solens dotter – lördag 9 mars
Teaterchef och regissör Leif Stinnerbom, tillsammans med skådespelare/sångare och kostymör, ger oss en inblick i gestaltningen av den samiska skapelseberättelsen Solens dotter som spelades i somras i Västanå, Sunne.
Föreställningen bygger på sägner nedtecknade av den samiske 1800-tals poeten Anders Fjellner, i Valdemar Lindholms form.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kajsa Balto med band – lördag 9 mars
Gamla traditioner möter den moderna världen i musikaliska uttryck, där jojk och nordsamiska texter presenteras själfullt med förtrollande intensitet. Kajsa Balto skriver ny musik baserad på traditioner från Kárášjohka som hon presenterar med sitt band bestående av cello, gitarr och trummor.