Kära medlem – tack för ditt stöd till Såhkie, Umeå sameförening, under 2023. Vi hoppas att du kommer att vilja vara med och skapa aktiviteter och mötesplatser för samer i Umeå även framöver.  

Nytt för i år är att vi ber ALLA medlemmar att ni fyller i formuläret med kontaktuppgifter och namn och födelseår för alla familjemedlemmar. Detta kommer vi att göra varje år framöver. Vi behöver veta att vi har korrekta kontaktuppgifter till alla!

Hur gör man?

Medlemskapet betalas via plusgiro (806571-6) och gäller från den dag då inbetalning har skett. Efter att du betalat fyller du i medlemsformuläret: https://forms.office.com/e/QKsqVyLdXE

Och du som ännu inte är medlem – varför inte passa på och gå med nu i år! 

Enskilt medlemskap – 150 kr
Ungdom/Studentmedlemskap – 100 kr
Familjemedlemskap – 300 kr
Stödmedlemskap – 125 kr

Vad händer 2024?

År 2024 är ett jubileumsår, tio år sedan Ubmeje var Europas kulturhuvudstad. Under året kommer vi att blicka både bakåt och framåt. Vi kommer att ordna regelbundna slöjdträffar på Tráhppie. Cáfeet och butiken kommer att vara öppet fredag -söndag varje vecka. Och samiska veckan kommer att genomföras redan i mars.  

Skulle du vilja att vi ordnar fler saker av, med och för samer i Ubmeje – styrelsen är alltid öppen för förslag. Vår uppgift är att stötta er medlemmar att genomföra de aktiviteter ni brinner för – inom de ramar vi har.

Buerestbåhtieme!