Slutet av njukttjamánnuo, mars, närmar sig och vi kan nu se tillbaka på en väl genomförd och fantastiskt lyckad Ubmejen Biejvieh 2024.

Programmet var rikt på innehåll och lockade många besökare och deltagare. Släktingar, vänner och bekanta möttes. Nya bekantskaper och vänskaper uppstod i ett myller av samisk kultur och samtid. Radio, TV och tidningar var på plats och nyheterna duggade tätt.

Tacksam för alla ni som kom och var med under veckan. Ni som deltog i aktiviteter, lyssnade på föredrag och besökte konserter och scenkonst. Ni som bidrog ekonomiskt. Ni som passade på att ha möten i samband med veckan och deltog i arrangemangen.

Möten mellan kulturaktörer från hela Sapmi och det arktiska området – såsom aktörerna för kulturhuvudstäderna inom Sapmi, Arctic Art Summit, Sanningskommisionen, Amnesty Sapmi, Kultur i Norr, Kulturrådet, Civil Rights Defenders, Samiskt filmförbund, Viermie K samt representanter för National Gallery of Canada, Canada Council for the Arts och The Embassy of Canada som delade med sig av sina erfarenheter.

Vi samarbetade med: Álgguogåthie, ALVA- kultur på Norrlands Universitets Sjukhus, Amnesty Sapmi, Embassy of Canada, Folkets Bio, Konstfrämjandet, Kvinnohistoriskt Museum, Norrlandsoperan, Littfest, Region Västerbotten, Samefolket, Sameradion, Samernas bibliotek, Samerådet, Sametinget, Sáminuorra, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Stadsbibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska kyrkan, SVT Minoritet, Umeå kommun, Umeå Teaterförening, Umeå universitet, Vardduo Centrum för samisk forskning samt Nätverksorganisationer inom Viermie K (Aejlies, Gaaltije, Giron Sámi Teáhter, Stockholms sameförening och Tjállegoahtie) – och Västerbottens museum.

Vi tackar även dansare, duodjár, författare, konstnärer, musiker, språkarbetare, skådespelare och andra som bidrog!

Veckan finansierades med stöd av Region Västerbotten, Sametinget och Umeå kommun.

Vi ser fram emot att börja planera för Ubmejen Biejvieh 2025!
Kom gärna med förslag på aktiviteter genom att kontakta Såhkies styrelse via mail info@sahkie.se.