Tid: 9 augusti 2024, kl 14-16 Plats: Tráhppie, Helena Elisabets väg 4

Vi ses för att fira den internationella urfolksdagen. Vi som var med från föreningen på den internationella urfolkskonferensen NAISA i Bodö 6-9 juni kommer att visa bilder och berätta om vad som hände där och vilka vi mötte. Mer information om tid kommer senare.

Internationella Urfolksdagen
Den 9 augusti 1982 höll FN:s arbetsgrupp för urfolk sitt första möte i Genève. Dagen firas sedan dess som internationella dagen för världens urfolk. Runt om i världen finns uppskattningsvis 370 miljoner människor som tillhör ett urfolk. Dessa människor, som är spridda över 90 länder, uppmärksammar vi i dag.

Årets tema
Skydda rättigheterna för urfolk som lever i frivillig isolering utan kontakt med omvärlden.
Omkring 200 grupper av jordens urfolk lever för närvarande i frivillig isolering och utan kontakt med omvärlden. De bor i avlägsna skogar rika på naturresurser i Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Indien, Indonesien, Papua Nya Guinea, Peru och Venezuela. De lever ett nomadiserat liv utifrån tillgång på föda som samlare och jägare och kan därigenom bevara sina kulturer och språk. Dessa folk är mycket beroende av sin ekologiska miljö. Alla förändringar av deras naturliga livsmiljö kan skada både enskilda medlemmars överlevnad och gruppen som helhet.
Länk till FN

Urfolkskonferensen NAISA
hölls 2024 i Bodö (som är EU:s kulturhuvudstad med samiskt tema). Flera från Umeå och Såhkie medverkade och samtalade, tillsammans med samer från Bodö och Uleåborg om kulturhuvudstäderna Ubmeje/Umeå 2014, Bådåddjo/Buvvda/Bodø 2024 och Oulu/Uleåborg 2026.

Om NAISA:
Native American and Indigenous Studies Association (NAISA) är en tvärvetenskaplig, internationell medlemsbaserad organisation som började med utforskande möten och har blivit den främsta internationella och tvärvetenskapliga yrkesorganisationen för forskare, doktorander, oberoende forskare och intresserade samhällsmedlemmar i alla aspekter av inhemska studier.

NAISA är värd för ett årligt möte vilket har vuxit från 350 deltagare 2007 till över 2000 vid senare års konferenser. I Bodö medverkade över 1000 deltagare från hela världen som delade med sig av sin forskning och sina liv. NAISA stöttar stipendier som drivs av ursprungsbefolkningen och ansvarar för tidskriften Native American & Indigenous Studies (NAIS).

Länk till NAISA