Den samiska textila världen – visning 4 mars

Tid: Måndag 4 mars kl 11 och 13
Plats: Västerbottens museum

De samiska textilierna visas – en skatt av färger, former, mönster, teknik. En rik inspirerande kultur som skapats utifrån praktisk erfarenhet och skapandets glädje. Gapta/kolt i fest och vardag helt enkelt.

Passa på och besök museets textilarkiv tillsammans med föremålsantikvarie Annika Suomio Ulander som visar arkivets samiska textilier och tillhörande föremål. På plats finns även Lena Lundin Skott, slöjdare och lärare i duodji/samisk slöjd, som hjälper till med att kontextualisera föremålen.
I textilrummet visas även några gapta/koltar samt filmer.

Anmälan till museets reception krävs då deltagarantalet per visning är begränsat. Anmälan öppnar 27/2.
Mail: info@vbm.se
Telefon: 090 20 20 301

Samling i museets entré. 

Visningen sker i samarbete mellan Västerbottens museum, Studieförbundet Vuxenskolan och Såhkie Umeå sameförening.