Hälsosamt åldrande hos urfolk 5 mars

, , ,

Tid: Tisdag den 5 mars kl 10-13 (för inbjudna seniorer)
Plats: Tráhppie

Workshop om urfolks matförsörjning hålls för inbjudna seniorer i samband med ett forskningsprojekt som genomförs av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Projektet handlar, som titeln anger, om Hälsosamt åldrande i urfolkssamhällen i Sverige och Indien med fokus på näringsrik och kulturellt passande matförsörjning (Forte och ICMR finansierad kollaborativ projekt mellan Sverige och Indien) 2023-2026.

Projektet syftar till att ge kritiska insikter i hur förbättringar av kost och hälsa hos äldre urfolkspersoner kan utgöra grunden för ett aktivt åldrande. Äldreomsorgen för urfolkspersoner i Indien och Sverige är mycket olika. I Indien har kärnfamiljen ansvar för sina äldre, medan ansvaret i Sverige ligger hos myndigheter. Brist på mat är det största problemet bland äldre urfolkspersoner i Indien, medan avsaknad av kulturanpassad mat är ett problem i Sverige. I båda fallen saknas kunskap om betydelsen av traditionell mat i äldreomsorgen.
Här kan du läsa mer om projektet Hälsosamt åldrande i urfolkssamhällen…

Projektet pågår mellan åren 2023 – 2025.

Ildikó Asztalos Morell, docent, universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Lena Maria Nilsson, projektkoordinator vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
Ellacarin Blind medverkar i projektet

Färdigheter

Upplagt på

februari 3, 2024