Tid: Varje dag vecka 10 rullar filmerna, med paus för andra programpunkter
Plats: Bio Abelli Västerbottens museum

Under Samiska veckan visar Västerbottens museums filmer av Rickard Tegström (1909–1981). Han gjorde flera bygdefilmer och under 1960-talet gjorde han en rad uppmärksammade hantverksfilmer i samarbete med muséet.

Rickard Tegströms kvarlåtenskap i form av filmer och fotografi förvaras idag i Västerbottens museums fotoarkiv.

1 Konstens händer (1975)
”Ur samernas ofta hårda liv har en konstform vuxit fram, ett levande kulturarv i färg, form och linjer.” 
I filmen berättar Lars Pirak, Sune Enoksson och Ellen Andersson om filosofin och disciplinen bakom det samiska hantverket och visar bland annat tillverkandet av kåsor, knivhandtag och rotslöjden.  Längd: 23 minuter 

2 Samisk hemgarvning och skinnsömnad (1964)
Garvning av renskinn, tillskärning och sömnad av en kaffepåse. Inspelad hos Maja Nilsson, Lövberg Vilhelmina. Stumfilm Längd: 23 minuter

3 September i Tärna (filmat 1952–1953)
Filmad på uppdrag av kyrkorådet till förmån för restaurationen av Tärna kyrka. Skildrar bland annat samiska ålderdomshemmet, renskötseln, notdragning, en predikotur med kyrkoherde Manne Odmar till Skalmodal med mera. Stumfilm. Längd: 17 minuter

4 Vårvinter och sommar i Tärna (filmat 1952–1953)
Andra delen av Tärnafilmerna. Skildrar bland annat ripjakt med Gustav Hansson från Joesjö, Anders Utsi pimplar röding, vårfloden och översvämningarna 1953, rotslöjd hos Signe Samuelsson i Rönnäs, restaureringen av Tärna kyrka med konstnären Torsten Nordberg med mera. Stumfilm. Längd: 17 minuter

Arrangemang av Västerbottens museum

Färdigheter

Upplagt på

februari 7, 2024