Exploatering av Sápmi – då och nu 9 mars kl 14

Tid: Lördag 9 mars kl 14-16
Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum i Umeå

Föredrag och samtal om markexploatering i Sápmi historiskt och i nutid. Hur har markexploateringen påverkat samiskt liv och kultur, renskötseln och naturen? Vad kan vi vänta oss av de kommande åren?

Medverkande:

  • Arne Müller – journalist och författare, talar om gruvnäringen i Sápmi
  • Jörgen Stenberg – renskötare i Malå sameby, berättar hur de sammantagna effekterna av vägar, kraftledningar, vindkraft, skogsbruk och andra exploateringar av markerna påverkar renarna (de kumulativa effekterna)
  • Åsa Össbo – forskare vid Várdduo – centrum för samisk forskning, talar om markexploatering i samband med vattenkraft

Det efterföljande samtalet leds av Kristina Sehlin-MacNeil, biträdande föreståndare vid Várdduo – centrum för samisk forskning.

Det är kostnadsfritt att delta. Välkommen!

Arrangörer: Amnesty Sápmi och Várdduo – Centrum för samisk forskning samt Västerbottens museum och Såhkie.