Lansering av rapporten ”Våld mot samiska kvinnor” 8 mars kl 15

Tid: Fredag 8 mars kl 15
Plats: Kvinnohistoriskt museum, plan 4, Väven

Forskargruppen Lávvuo vid Umeå universitet presenterar resultat från forskningsprojektet ”Våld mot samiska kvinnor” som de genomfört på uppdrag av Sámediggi/Sametinget i Sverige.

Kunskapen om samiska kvinnors våldsutsatthet har fram till idag varit begränsad. Den nya forskningen visar att det kan finnas särskilda utmaningar att adressera frågan om våldet samt de hinder som finns för samhällets stödstrukturer att nå och stötta de våldsutsatta. Under presentationen berättar forskarna om sina resultat och framför fem åtgärdsförslag som riktas till Sveriges regering.

Efter presentationen får vi lyssna till ett samtal som leds av Kristina Sehlin MacNeil, forskare och biträdande föreståndare vid Várdduo (Centrum för samisk forskning, Umeå universitet).

I samtalet:
Marie Persson Njajta, Sametingspolitiker och deltagare i referensgrupp för projektet
Jonas Karlberg (V), Regionråd i Västerbotten med ansvar för jämställdhet och jämlikhet
Káren-Ann Hurri, representant från Niejda och deltagare i referensgrupp för projektet
Ida Persson Labba, journalist, medverkade i dokumentären Tystnaden i Sápmi
Jennie Brandén, projektledare och huvudförfattare för rapporten, Lávvuo, Umeå Universitet

Programmet inleds och avslutas med att författaren och poeten Stina Inga framför några av sina dikter.
Programmet live-streamas (länk läggs upp här dagen innan).

llustration: Káren-Ann Hurri

Till Kvinnohistorisk museums hemsida.

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sametinget, Kvinnohistoriskt museum, och Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun.