Visioner bland samiska kulturorganisationer, institutioner och media 7 mars kl 13-15

Tid: Torsdag 7 mars kl 13-15
Plats: Tráhppie

Några av de samiska kulturorganisationer som verkar för att skapa plattformar för kulturella uttryck och media som följer, bevakar och förmedlar kunskap om kultur och samhällsfrågor berättar om sina verksamheter, visioner och utmaningar.

Först ut är nätverket Viermie K. Sedan Såhkie, Aejlies, Gaaltije, Giron Sámi Teáhter, Stockholms sameförening, Tjállegoahtie. Därefter Samernas bibliotek, Samefolket, Sameradion och SVT Minoritet.

Samiska kulturorganisationer
Viermie K grundades 2019. Ordet viermie är samiska för nätverk och K står för kultur. Nätverket är till för arrangörer, utövare och publik – med visionen att skapa en árran, en varm och välkomnande samlingsplats för Sápmis kulturliv. Läs mer på hemsidan för Viermie K

Några av de samiska kulturorganisationerna som var med och startade nätverket presenterar sin verksamhet, sina samarbeten lokalt och i Sapmi. Om problem och möjligheter, visioner och sin framtid. Hur stärker nätverket, organisationer samt institutioner varandra?

Såhkie i Umeå – en kulturverksamhet som i samverkan med andra organisationer vill stärka samisk identitet, synliggöra samisk kultur och öka allmänhetens kunskap om samer. Med kulturhuset Tráhppie och Ubmejen bievieh, erbjuds samiska kulturutövare från hela Sápmi en plattform för sitt konstnärskap i form av traditionell och modern samisk musik, bildkonst, litteratur och slöjd för en bred publik.

Aejlies i Tärnaby – ett kulturcentrum och samiskt museum under utveckling, genomsyrat av samisk norm. Aejlies är en mötesplats, ett rum för kunskap, ett samiskt museum, ett konstresidens, ett showroom och en kreativ nod för skapande. Aejlies är skapat AV samer FÖR samer. Läs mer om Aejlies

Gaaltije i Östersund – ett saemien museume med fokus på utställningar och event och ett sydsamiskt kultur- och resurscentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle. Verksamheten vill stärka den sydsamiska positionen i samhället och värna den samiska kulturen. Läs mer om Gaaltije

Giron Sámi Teahter – med uppdrag att producera professionell scenkonst med samisk kultur som grund och främja de samiska språken. Teatern har sitt säte i Kiruna. Produktionerna turnerar i landet, främst i svenska delen av Sápmi. Läs mer om Giron Sámi Teáhter

Stockholms sameförening – föreningen är en aktiv samisk röst i samhället och har sedan starten varit en viktig samlingspunkt för samer i Stockholm. Föreningen har arrangerar årliga återkommande arrangemang. Arbetar med att sprida kunskap om det samiska samhället och dess kultur.  Har ett starkt engagemang för samiska barns rätt till modersmålsundervisning i skolorna. Förutom studiecirklar i samiska språk, anordnas ibland kurser i slöjd. Läs mera om Sameföreningen i Stockholm

Tjállegoahte – organisationen som arbetar för att stärka den samiska litteraturen och vill att fler får tillgång till litteratur på samiska och litteratur skriven av samer på andra språk. En förhoppning om att arbetet ska leda till fler författare, fler böcker, fler berättelser och fler läsare. Att läsningen lyfts hos framförallt barn och unga och stärker litteraturens plats i samhälls- och kulturlivet både i och utanför Sápmi. Tjállegoahtes önskan är att alla samer i Sverige på sikt ska ha möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet på sitt eget språk. Läs mer om Tjállegoahte

Sammanfattande samtal kring hur det är att verka i samisk kultur i Sapmi utifrån sin verklighet, sina visioner och utmaningar. Samtalsledare: Victoria Harnesk – kulturproducent, koordinator för Viermie K.

Media
Ett block med aktörer som följer och förmedlar kunskap och information om den samiska kulturen och för det samiska folket. Hur ser medias verksamhet ut, visioner och utmaningar som de möter?

Samernas bibliotek informerar om sitt arbete med att att stödja och sprida samisk kultur, kunskap och litteratur över hela landet. vilka möjligheter och utmaningar des tår inför. Bibliotekets hemsida

Tidskriften Samefolket speglar aktuella, kulturella och politiska händelser i det samiska samhället och bland världens urfolk. Samefolket är det enda samiska magasinet för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen ges ut på svenska men har också texter på samiska och har publicerats regelbundet sedan det samiska Landsmötet i Östersund 1918. Läs mer på Samefolkets hemsida.

Sameradion – ”… för samiska folket” – sänder nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning. Sameradion sänder på fyra olika språk och är medskapande av de nordiska radio- och tv sändningarna som sänds samtidigt över tre länder. Läs mer om Sameradion på hemsidan.

SVT Minoritet vill lyfta upp och synliggöra språket, spegla språkgruppernas kultur, perspektiv och identiteter. Delsyfte är att öppna upp kulturen och språket för majoritetssamhället. Läs en artikel om SVT Minoritet. Mera information finns även på hemsidan Minoritet.se om minoritetsmedia.

Vi avrundar med sammanfattande samtal. Samtalsledare Tomas Bokstad – senior rådgivare och utredare