I åtta dagar, mellan 3-10 mars 2024, firar vi att Såhkies Samiska dagar, Ubmejen biejvieh har funnits i 25 år och att tio har gått sedan Ubmeje var kulturhuvudstad i Europa, Umeå2014. Vi firar med jojk, konsert, föredrag, film, samtal, teater, musik, utställning, visningar och mycket mycket annat!

Umeå2014 invigde kulturhuvudstadsåret, med samisk tematik, och under året fick vi ta del av den samiska kulturen i olika arrangemang.

Det är med glädje vi också konstaterar att Såhkie Umeå sameförening arrangerat Samiska veckan i 25 år. Så mycket som har hänt och som skapats. Här är bara plats för glädje och stolthet.

Kom och dela glädjen med oss!

Här kan du ta del av Ubmejen Biejvieh 2024 program.