Idag, vid invigningen på Tráhppie, hölls tal med blicken på de år som gått och framåt. Såhkie har återupptagit prisutdelning. Ungdomspriset gick till Sara-Elvira Kuhmunen och hederspriset till Ulla Barruk Sunna, båda två starka förebilder. Vernissage med jubileumsutställning som visar på ett urval av konstnärer ufrån de senaste tio åren.

Jubileumsåret 2024 – 25 år sedan starten av Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan och 10 år sedan Umeå2014, Europas kulturhuvudstadsår, med samiskt tema – ger under veckan glimtar av de år som passerat och blickar framåt. Temat för året är givet: Vart har vi varit? Vart är vi på väg?

Ungdomspris och hederspris
Sara-Elvira Kuhmunen fick pris för sitt engagemang och sin kamp för samers rättigheter, för att hon är en stark förebild för andra samiska ungdomar och är en tydlig och modig röst i den politiska debatten.
Läs mer om Sara-Elvira och ungdomspris här.

Ulla Barruk Sunna fick pris för sitt breda och stora engagemang för samiskt språk, kultur och samhälle från 1970-talet och framåt. En sann pionjär och förebild för oss andra.
Läs mer om Ulla och hederspris här

– Nu köööör vi! ropades unisont av talarna och publiken. Ubmejen Biejvieh är igång!

Läs om utställarna i årets retrospektiva jubileumsutställning här.

Se veckans program här