Fredagen den 22 mars öppnades den nya enheten med samisk profil på Tegs vård- och omsorgsboende i Umeå kommuns regi.

Profilen för boendet innebär samiska inslag i både utom- och inomhusmiljön, med bland annat en särskild eldstad, samisk konst och firande av samiska högtider. Avdelningen kommer att erbjuda 7 platser.

Äldrenämndens ordförande Carin Nilsson (S) invigningstalade tillsammans med Såhkies ordförande Lena Maria Nilsson, därefter fanns möjlighet att gå en rundvandring.

Vill du veta mer – kontakta:
Anna Bergström, kvalitetschef, 090-16 13 52, anna.bergstrom@umea.se
Sanna Kasos, enhetschef på Tegs vård- och omsorgsboende, 090-16 51 52, sanna.kasos@umea.se

Plats: Norra Obbolavägen 45, Teg vård- och omsorgsboende, enhet J.

Läs mer på Umeå kommuns hemsida om Samisk boendeenhet.

Ta del av Sameradions information här.