Skuld, försoning och vägen framåt 7 mars kl 17

Skuld, försoning och vägen framåt 7 mars kl 17

Tid: Torsdag 7 mars kl 17Plats: Martasalen, Umeå stads kyrka Om Svenska kyrkans övergrepp och dess konsekvenser. Prästen Kim Rehnman håller i samtalet som avslutas med en kvällsmässa.  Kim berättar om de kränkningar som Svenska kyrkan har varit delaktig i gentemot det...
Exploatering av Sápmi – då och nu 9 mars kl 14

Exploatering av Sápmi – då och nu 9 mars kl 14

Tid: Lördag 9 mars kl 14-16Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum i Umeå Föredrag och samtal om markexploatering i Sápmi historiskt och i nutid. Hur har markexploateringen påverkat samiskt liv och kultur, renskötseln och naturen? Vad kan vi vänta oss av de kommande...
Pubkväll & öppen scen 8 mars kl 20

Pubkväll & öppen scen 8 mars kl 20

Tid: Fredag 8 mars kl 20Plats: Nya baren ”Kajen” i Kulturhuset Väven (längst ner mot Umeälven), Västra Strandgatan 8A, 903 26 Umeå Vi träffs, pratar upplevelser. Möter gamla och nya vänner. Spontan-jojkar och impulsiv-berättar något från scenen. Din stund om du vill...
Lansering av rapporten ”Våld mot samiska kvinnor” 8 mars kl 15

Lansering av rapporten ”Våld mot samiska kvinnor” 8 mars kl 15

Tid: Fredag 8 mars kl 15Plats: Kvinnohistoriskt museum, plan 4, Väven Forskargruppen Lávvuo vid Umeå universitet presenterar resultat från forskningsprojektet ”Våld mot samiska kvinnor” som de genomfört på uppdrag av Sámediggi/Sametinget i Sverige. Kunskapen om...